รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน ไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน นวัตกรรม LASER เพื่อความสวย

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

รายการเชฟน้อยช่างคิด ตอน มะเร็งรังไข่

นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในสตรี