รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน นวัตกรรม LASER เพื่อความสวย

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

รายการเชฟน้อยช่างคิด ตอน มะเร็งรังไข่

นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในสตรี

รายการเปรี้ยวปาก ตอน ผลดีของการรักษาด้วยเลเซอร์

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

รายการเชฟน้อยช่างคิด ตอน โรคงูสวัด

นพ.พรชัย โพธินามทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์