รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคเวียนศีรษะ

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

คำแนะนำการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง

พญ.อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ