รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคกรดไหลย้อน

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคไฟช็อตหน้า

นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสมอง

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคหลอดเลือดสมองตีบ

พญ.อริยา ทิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทวิทยา

คำแนะนำการฉีดอินซูลีน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

พญ.อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ