รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคไฟช็อตหน้า

นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสมอง

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคหลอดเลือดสมองตีบ

พญ.อริยา ทิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทวิทยา

คำแนะนำการฉีดอินซูลีน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

พญ.อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

รายการสมาคมเมียจ๋า โรคเวียนศีรษะ

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา