รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการครัวฮาพาชิม ตอน ปวดหัวบ่อยอาจเสี่ยงโรคเนื้องอกในสมอง

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

รายการเชฟน้อยช่างคิด ตอน ความเสื่อมของกระดูกในผู้สูงอายุ

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกแล้ข้อ

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน ไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต