รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการครัวฮาพาชิม ตอน โรคโลหิตจาง

พญ.วิรงรอง เจริญพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

พญ. บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

รายการครัวฮาพาชิม ตอน ปวดหัวบ่อยอาจเสี่ยงโรคเนื้องอกในสมอง

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

รายการเชฟน้อยช่างคิด ตอน ความเสื่อมของกระดูกในผู้สูงอายุ

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกแล้ข้อ