ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

แผนกศัลยกรรม
Surgery
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
General surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุริยัน ธนะโสภณ SURIYAN THANASOPHON  
17.00-20.00
 
17.00-20.00
     
นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ YUTHANA SETHANAND  
จันทร์(คี่)
17.00-22.00

จันทร์(คู่)
17.00-20.00

   
   
นพ.อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ APIRAK BUMPENBOON
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
ศ.นพ.สิระ บุณยะรัตเวช SIRA BUNYARATAVEJ
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ WATANYOO PRACHAYANONT
14.00-18.00
10.30-14.00
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ METHEE WONGSIRISUWAN
09.00-12.00
นพ.เอกชัย กาญจนาคาร EKACHAI KANJANAKARN
08.00-12.00
08.00-12.00
นพ.เรวัต ชุนหสุวรรณกุล RAYWAT CHUNHASUWANKUL
09.00-20.00
20.00-22.00
17.00-22.00
นพ.คณิต สัมบุณณานนท์ KANIT SUMBOONNANONDA      
   
18.00-20.00
นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ SURASAK LEELAUDOMLIPI
17.00-20.00
17.00-20.00
นพ.สาธิต กรเนศ SATHIT KARANES
19.00-20.00
โทรนัด
ผศ.นพ.ณรงค์ บุณยะโหตระ NARONG PUNYAHOTRA
18.00-19.30
10.30-12.00
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์ RUCH WONGTRUNGKAPUN
09.00-12.00
17.00-20.00
นพ.เจตน์ วิงประวัติ CHADE WINGPRAWAT
10.00-12.00
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย VORAPOT CHOONHAKLAI
10.00-12.00
17.00-19.00
13.00-15.30
นพ.ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์ CHONLACHART SITTIWICHEANWONG
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.สมเกียรติ แหลมทอง SOMKIAT LAMTHONG
15.30-18.00
09.00-12.00
09.00-12.00 09.00-12.00
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ WEERAWUT IMSAMRAN          
17.00 -20.00
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ SUTHAS HORSIRIMANONT

13.00-17.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
13.00-17.00
นพ.ณัฐพล วงศ์เกียรติขจร   17.00-20.00          
นพ.เสริมสิน สินธุบดี             14.00-18.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม
Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์ JATTURONG  BHUPORNWIWAT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ศิริโรจน์ ฉันทชัยวัฒน์ SIRIROJ  CHANTHACHAIWAT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.อาสา   สิงห์ชินสุข ASA   SINGHCHINSUK  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ธีระ  ตั้งตรงจิตต์ TEERA   TANGTRONGCHITT
09.00-12.30
     
17.00 -20.00
 

09.00-17.00* (เสาร์ที่ 1,3)

นพ.โพชฌงค์  ซื่อสัตย์ POSCHONG  SUESAT
13.00-17.00
           
นพ.นนทยา ปัทมภาสพงษ ์NONTHAYA PATAMAPASPONG    
17.00 -20.00
     

08.00-17.00* (เสาร์ที่ 2,4,5)

นพ.วีรชัย มหธราดล VIRACHAI MAHATHARADOL            
08.00-17.00
นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ AUCHAI KANJANAPITAK    

14.00 -15.00 (โทรนัด)

       
นพ.ไกรสร วีรกิตติ KRAISORN  WEERAKITTI  
07.45-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ CHAIRAT PIRITAWAN
17.00 -22.00
 
17.00 -20.00
   
17.00 -20.00
 
นพ.วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล WARIN WACHIRAPUNYANUKUL      
17.00 -20.00
     
นพ.มนต์ชัย ชูพงศ์ไพโรจน์ MONCHAI CHUPHONGPHAIROJ
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ราชิต ฮากิม RACHIT HAKEEM  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
17.00 -22.00
นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช NOPPASIN TAKERNGDEJ  
12.00 -20.00
12.00 -20.00
 
12.00 -20.00
12.00 -20.00
12.00 -20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมสมอง
Neurosurgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ APIRAK BUMPENBOON
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
ศ.นพ.สิระ บุณยะรัตเวช SIRA BUNYARATAVEJ
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ WATANYOO PRACHAYANONT
14.00-18.00
10.30-14.00
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ METHEE WONGSIRISUWAN
09.00-12.00
นพ.เอกชัย กาญจนาคาร EKACHAI KANJANAKARN
08.00-12.00
08.00-12.00
นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช   12.00-20.00 12.00-20.00   12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
นพ.บุญโชติ เคียงกิติ
 
18.00-20.00
 
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมการบาดเจ็บที่มือ
General surgery and hand specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เรวัต ชุนหสุวรรณกุล RAYWAT CHUNHASUWANKUL
09.00-20.00
20.00-22.00
17.00-22.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมริดสีดวงทวาร
Colorectal surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.คณิต สัมบุณณานนท์ KANIT SUMBOONNANONDA      
   
18.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด
Vascular surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ SUTHAS HORSIRIMANONT

13.00-17.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
13.00-17.00
นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ SURASAK LEELAUDOMLIPI
17.00-20.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมในเด็ก
General surgery and pediatric surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สาธิต กรเนศ SATHIT KARANES
19.00-20.00
โทรนัด
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Plastic surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
ผศ.นพ.ณรงค์ บุณยะโหตระ NARONG PUNYAHOTRA
18.00-19.30
10.30-12.00
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์ RUCH WONGTRUNGKAPUN
09.00-12.00
17.00-20.00
นพ.ณัฐพล วงศ์เกียรติขจร   17.00-20.00          
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
Urological surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เจตน์ วิงประวัติ CHADE WINGPRAWAT
10.00-12.00
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย VORAPOT CHOONHAKLAY
10.00-12.00
17.00-19.00
13.00-15.30
นพ.สมเกียรติ แหลมทอง SOMKIAT LAMTHONG
15.30-18.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
นพ.ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์ CHONLACHART SITTIWICHEANWONG
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.เสริมสิน สินธุบดี             14.00-18.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมช่องท้อง
Abdominal surgery specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ WEERAWUT IMSAMRAN          
17.00 -20.00

Update 27 March 2017

Tel. 02-743-9999 Ext 1130, 1139, 2130, 2139