ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

แผนกหู คอ จมูก
Ear, Nose and Throat Center

หู คอ จมูก
General ENT
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ AURCHART KANJANAPITAK
09.00-10.00
17.00-18.00
10.00-11.00
นพ.สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ SURASAK KUENGHAKIT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท PENSRI KESKOVIT
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-12.00
09.30-17.00
09.30-17.00
นพ.กิตติ คมสัน KITTI KOMSUN
14.30-19.00
18.00-22.00
14.30-22.00
พญ.ศรินทร์ญา จินดาวงษ์ SARINYA JINDAWONG
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย SUTTISAK WUTTIPUNRUANGCHAI
08.00-16.00
17.00-22.00
17.00-20.00
นพ.ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ PHOORIPAN ARAMWATANAPONG
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-12.00
09.00-16.00
นพ.สมภพ เอี่ยมรัตนกุล SOMPHOB IAMRATANAKOOL
16.30-20.00
13.00-20.00
พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง THANRADA LIUMSENG
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ PUANGMALI PRAWETWARARAT
17.00-20.00
พญ.วลิน รุจนเวชช์ VALIN RUJANAVEJ            
08.00-17.00
นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน WORAWAT RAWANGBAN  
17.00-20.00
17.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย LALINTIP EARDCHOUY
12.00-22.00
12.00-20.00
 
12.00-20.00
12.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล SATIT CHAIPRASITHIKUL    
17.00-20.00
       
รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา SURADET JARUCHINDA
17.00-20.00
พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ NILUBON TUNGSIRIPAT
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ THARIT MUNINNOPPAMARD
13.00-17.00
17.00-20.00
09.00-17.00
อาจารย์เดช ลุตาดูร DEJ LUTADOON    
09.00-15.00
อาจารย์จีรนันท์ สินธุรัตเวช JEERANAN SINDHURATAVEJ  
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
อาจารย์คงพล เอื้อศิริรันตไพศาล KHONGPOL EUASIRIRATTANAPAISAN
08.30-17.00
อาจารย์อลงกต เอมะสิทธิ์ ALONGKOT EMASITSI
09.00-12.00
พญ.ธิติมา โชคทวีกาญจน์ THITIMA CHOKTAWEEKARN  
     
17.00-20.00
นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี     17.00-22.00     17.00-22.00  
พญ.นพวรรณ ล่องชูผล 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00  
08.00-17.00
  12.00-20.00
พญ.นัชรินทร์ เอกลักษณ์โพธิ์        
17.00-20.00
   
คลินิกนอนกรน
Snoring Clinic 
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ SURASAK KUENGHAKIT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท PENSRI KESKOVIT
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-12.00
09.30-17.00
09.30-17.00
นพ.ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ PHOORIPAN ARAMWATANAPONG
09.00-16.00
09.00-16.00
12.00-18.00
09.00-16.00
09.00-12.00
09.00-16.00
คลินิกเวียนศีรษะบ้านหมุน
Vertigo Clinic
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา SURADET JARUCHINDA
17.00-20.00
พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ NILUBON TUNGSIRIPAT
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ THARIT MUNINNOPPAMARD
13.00-17.00
17.00-20.00
09.00-17.00
ตรวจการได้ยิน
Hearing test
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์เดช ลุตาดูร DEJ LUTADOON    
09.00-15.00
อาจารย์จีรนันท์ สินธุรัตเวช JEERANAN SINDHURATAVEJ  
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
อาจารย์คงพล เอื้อศิริรันตไพศาล KHONGPOL EUASIRIRATTANAPAISAN
08.30-17.00
ตรวจการทรงตัว
Balance disorder test
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์อลงกต เอมะสิทธิ์ ALONGKOT MASITSI
09.00-12.00
การส่องกล้องและผ่าตัดไซนัส
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย
17.00-20.00
08.00-17.00

 

Update 27 March 2017

Tel. 02-743-9999 Ext 3220, 3228, 3229